Hotel Imperium

winter

Aktualności DSC_0455

Data publikacji: 22/09/2018

Piękny Jubileusz

W dniu 15.09.2018r. Koło Gospodyń Wiejskich z Augustowa obchodziło 10-cio lecie swojej działalności. Niemal od początku KGW działa utworzony przy nim zespół śpiewaczy „Półborzanki”, który nawiązuje do dawnej  nazwy Augustowa. Działalność wspiera Gmina Pionki oraz Sołtys i jednocześnie radny – Dariusz Gonciarz.

Z jubileuszem 10-ciolecia Koła Gospodyń Wiejskich zbiegł się już V już Przegląd Piosenki Biesiadnej „Jesień w Sercu Puszczy’’, który odbywa się od początku pod patronatem Wójta Gminy Pionki Mirosława Ziółka oraz Starosty Radomskiego Mirosław Ślifirczyka.

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich odbył się w Karczmie u Suchego, a nagłośnienie zapewnił DJ GeMi MUSIC PRESENTER.

Założycielką koła była Pani Aleksandra Tomaszewska, która wraz z Panią Teresa Domańska była w pierwszym zarządzie. W roku 2014 powołano nowy zarząd, którego prezesem została Pani Bożena Kłosowska, wiceprezesem Pani Agnieszka Sztobryn. Kierownikiem muzycznym jest Pan Grzegorz Sztyber.

KGW z dobrym skutkiem pozyskuje fundusze na działalność statutową, na kulturę, sztukę, zwiedzanie naszego pięknego kraju. Przekazuje młodzieży najpiękniejsze tradycje naszego regionu. Organizuje wyjazdy do kina teatru, pikniki i festyny.

W V Przeglądzie Piosenki Biesiadnej „Jesień w Sercu Puszczy’’ uczestniczyło 14 zespołów zrzeszonych w Klubach Seniora Ziemi Radomskiej.

• Zespół „Półborzanki” z Augustowa
• Klub Seniora „Barwy Życia” z Pionek
• Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic
• Klub Seniora „Joanna Tęcza” ze Zwolenia
• Klub Seniora „Wrzos” z Garbatki Letnisko
• Klub Seniora „Sobótka” z Czarnolasu
• Klub Seniora „Kontrast” z Pionek
• Klub Seniora „Senior” z Radomia
• Klub Seniora „Złoty Wiek ” z Warki
• Klub Seniora „Promyk Nadziei” z Pionek
• Klub Seniora „Pogodna Jesień” ze Zwolenia
• Klub Seniora „Królewskie Źródła” z Jedlni
• Klub Seniora „Sycyna” z Sycyny
• Klub Seniora „Melodia” z Magnuszewa
• Klub Seniora „Relaks” z Kozienic

Obchody jubileuszu swą obecnością  zaszczycili zaproszeni goście:

• Wójt Gminy Pionki – Pan Mirosław Ziółek z małżonką
• W-ce prezes Rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pionkach Pan Henryk Rybak
• Przewodniczący Rady Gminy Pionki Pan Tomasz Wróbel
• Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania Pani Małgorzata Warchoł
• Radny i sołtys wsi Augustów – Pan Dariusz Gonciarz z małżonką
• Radna Gminy Pionki i pracownik Wydziału Oświaty Pani Katarzyna Konopska
• Radny Gminy Pionki Pan Piotr Gębczyk
• Pracownik Urzędu Gminy Pionki Pani Grażyna Rojek
• Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie – Pani Lidi Kowalczyk
• Ksiądz proboszcz parafii św. Mikołaja w Jedlni ks. Janusz Smerda
• Ksiądz z parafii św. Krzyża w Kozienicach Rafał Kalbarczyk
• Państwo Olga i Paweł Jurek
• Pani Aleksandra Tomaszewska z małżonkiem
• Pani Teresa Domańska z małżonkiem
• Stowarzyszenie Pszczelarzy z prezesem Panem Piotrem Smolarczykiem z zarządu
• Stowarzyszenie Diabetyków z Pionek z prezesem Zbigniewem Śmietanką
• Pana Stanisława Grudnia – rzeźbiarza i twórcę ludowego
• Przedstawiciele Wspólnoty Gruntowej Wsi Augustów
• Mieszkańcy Augustowa

Dziękujemy sponsorom bez których zorganizowanie imprezy byłoby niemożliwe:

• Gmina Pionki – wójt Gminy Mirosław Ziółek
• Starostwo Powiatowe w Radomiu – starosta Mirosław Ślifirczyk
• Państwo Olga i Paweł Jurek
• Firma Krawiecka AMA, Anna Glimasińska
• Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Pionkach
• Pan Piotr Połosa
• Państwo Iwona i Rafał Koniarczyk
• Pan Tomasz Wróbel
• Państwo Małgorzata i Dariusz Gonciarz
• Państwo Aleksandra i Marek Tomaszewscy


O AutorzeDo góry ↑