Hotel Imperium

winter

Warto zobaczyć DSCF7352

Data publikacji: 29/05/2014

Rezerwat Źródło Królewskie

Rezerwat Źródło Królewskie  - Utworzony w 2000 roku. Pow. 29,67 ha. Dojazd możliwy jest własnym środkiem lokomocji (3,5 km od szosy Radom – Kozienice). Nazwa rezerwatu pochodzi od lokalnej nazwy źródła, z którego według miejscowej tradycji pił wodę król Władysław Jagiełło, który przebywał na terenie ówczesnej Puszczy Radomskiej aż 23 razy, a miejsce postoju miał w pobliskiej Jedlni. Rezerwat położony na tarasie zalewowym rzeki Zagożdżonki. Rzeka ta silnie meandruje tworząc dolinę. Jest to lewy dopływ Wisły i najdłuższa (42 km) rzeka Puszczy Kozienickiej. Występuje tu również kilka źródeł o dużej wydajności. Przedmiotem ochrony są rzadkie na terenie Puszczy Kozienickiej zbiorowiska grądu wysokiego ze starodrzewem dębowym oraz łęgów olszowo-jesionowych z nadrzecznymi bagnami. Stwierdzono tu występowanie 201 gatunków roślin z 65 rodzin, a wśród nich gatunki podlegające ochronie ścisłej: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty, lilia złotogłów oraz ochronie częściowej: porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kopytnik pospolity, marzanka wonna, konwalia majowa. Są tu dwie oznakowane ścieżki dydaktyczne, które zostały w ostatnim czasie gruntownie zmodernizowane.

Są miejsca parkingowe, toalety, sporych rozmiarów wiata i palenisko w centralnym miejscu. Do tego 700 metrów drewnianych pomostów, nowe szlaki, wiaty widokowe i miejsca do obserwacji ptaków. Ścieżka wyposażona została w nowe tablice informacyjne i tematyczne. Jest w całości dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 


O Autorze



Do góry ↑